ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પછી પણ લગ્નમાં વિઘ્ન આવી રહયા હોવાથી યુવકે માં મોગલને યાદ કર્યા અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

ઘણા પ્રયત્નો કર્યા પછી પણ લગ્નમાં વિઘ્ન આવી રહયા હોવાથી યુવકે માં મોગલને યાદ કર્યા અને થયો એવો ચમત્કાર કે.

માં મોગલના પરચા અપરંપાર છે. માં મોગલને યાદ કરવા માત્રથી જ ભકતોના બધા દુઃખ દૂર થઇ જાય છે. માં મોગલ પોતાના ભકતોને કોઈ દિવસ દુઃખી થઇને પછી નથી જવા દેતા. આજ સુધી લાખો ભકતોના દુઃખ માં મોગલે દૂર કર્યા છે.

નાનાથી નાનું અને મોટાથી મોટું કામમાં પણ માં મોગલનું નામ લેવાથી પૂરા થઇ જાય છે. માં મોગલે આજ સુધી લાખો લોકોનું ભલું કર્યું છે.યુવક ૧૦ હજાર રૂપિયા લઈને પોતાની માનતા પુરી કરવા માટે કબરાઉ આવ્યો હતો.

તો મણિધર બાપુએ કહ્યું કે બેટા શેની માનતા હતી. તો યુવકે કહ્યું કે મારા લગ્ન નહતા થઇ રહ્યા ઘણા પ્રયત્નો કરવા છતાં મારા લગ્ન નહતા થઇ રહયા. કોઈને કોઈ તકલીફ આવી જાતિ હતી માટે મેં માં મોગલની માનતા માની હતી.

મેં માં મોગલએ કહ્યું હતું કે હે માં જો મારા લગ્ન થઇ ગયા તો હું તમારા મંદિરે આવીને ૧૦ હજાર રૂપિયા ચઢાવીશ. માનતા માનતા માન્યાના થોડા જ સમયમાં યુવકની સગી થઇ ગઈ અને હેમખેમ કોઈપણ જાતના વિઘ્ન વગર મારા લગ્ન થઇ ગયા. માં મોગલે મારી અધૂરી ઈચ્છા પુરી કરી તો યુવક તરત જ અહીં આવી ગયો.

અહીં આવીને મણિધર બાપુએ કહ્યું કે બેટા તારી બહેનને આ રૂપિયા આપી દેજે માં મોગલ ૧૫૧ ઘણી માનતા સ્વીકારી, આ કઈ ચમત્કાર નથી માં મોગલ પર વિશ્વાસ રાખવાથી આ માનતા પુરી થઇ છે. માં મોગલ પર ખાલી વિશ્વાસ રાખો માં મોગલ બધા જ સપના પૂરા કરશે.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *